WF-C5890-客製化連續供墨

NT$26,900NT$30,900

|功能介紹|
・列印
・影印
・掃描
・傳真
・雙面列印
・Wi-Fi
・Wi-Fi Direct
・ADF
・乙太網路
・USB插卡
・自動雙面影印
推薦使用者:月印量約萬張

|保固須知|
一年噴頭保固上限:1.5萬張
二年~3年噴頭保固上限:3萬張
保固查詢:https://inkchipless.com
___________________
⚠️開立統編者需下標後註明統編及抬頭⚠️
___________________